Hiển thị tất cả 28 kết quả

497.000 VND
432.000 VND
345.000 VND

Nature's Way là thương hiệu đầu tiên được chứng nhận bởi TRU-ID™

TRU-ID là một chương trình thử nghiệm độc lập sử dụng nghiên cứu DNA tiên tiến để đảm bảo tính chính xác của các sản phẩm thảo dược của Nature's Way. Với sự xác nhận của TRU-ID, bạn có thể chắc chắn rằng các loại thảo mộc được liệt kê trên nhãn của chúng tôi thực sự đúng với những gì trong các sản phẩm Nature's Way.

Hiện nay chúng tôi đã đạt được chứng nhận Herbal Singles (nấm xanh thực vật học) và chúng tôi liên tục bổ sung các sản phẩm khác để đánh giá và chứng nhận. Thêm vào đó, TRU-ID cung cấp sự tuân thủ liên tục, mang lại cho bạn một lý do tuyệt vời khác để tin tưởng vào thương hiệu của chúng tôi.

Chứng nhận của TRU-ID được dễ dàng tìm thấy trên mỗi sản phẩm

http://www.naturesway.com/