Showing all 8 results

Creative Bioscience là một trong những nhà cung cấp và tiếp thị lớn nhất các chất bổ sung dinh dưỡng chất lượng cao được bán cho các cửa hàng thực phẩm và sức khoẻ trên toàn thế giới.

Tầm nhìn của Creative Bioscience là kết hợp nghiên cứu, đổi mới và công nghệ để cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất hỗ trợ cuộc sống lành mạnh.

Tất cả sản phẩm Creative Bioscience được sản xuất và thử nghiệm trong các cơ sở được GMP chấp thuận tại Hoa Kỳ. Xét nghiệm từ bên thứ ba được thực hiện để đảm bảo tính khách quan của chất lượng sản phẩm.

Creative Bioscience tin tưởng vào sự hấp thu tự nhiên. Đó là lý do tại sao sản phẩm của chúng tôi không có chất biến đổi gien (GMO), không có gluten và thân thiện với người ăn chay.

Chúng tôi tự hào về việc các sản phẩm của chúng tôi đã giành được giải thưởng Better Nurition Magazine's Best of Supplements Award trong nhiều năm.

https://www.creativebioscience.com/